Skip to main content

Elenchus fontium historiae Slovenicae urbanae. – Objava izbora virov za slovensko urbano zgodovino

Osnovni Podatki

Opis


Načrtovana projektna raziskava temelji na dejstvu, da spadajo znanstvenokritične edicije pomembnih virov med bistvene naloge znanosti vsakega naroda kot neobhodno oporišče zgodovinskega znanstvenega raziskovanja njegove preteklosti. Projektna skupina bo pripravila slovenski segment k evropsko zasnovanemu projektu Mednarodne komisije za zgodovino mest (Commission internationale pour l'histoire des villes), ustanovljene na mednarodnem kongresu zgodovinskih znanosti 1955 v Rimu z namenom združiti raziskovalce zgodovine mest, olajšati njihove medsebojne stike in dolgoročno zagotoviti izid nekaterih temeljnih objav, med katere je kot bistvenega uvrstila tudi Elenchus fontium historiae urbanae, to je znanstvenokritične monografske objave izbranih, ključnih virov za zgodnja obdobja zgodovine srednjeveških mest po evropskih državah. Projekt želi umestiti Slovenijo ob bok tistih evropskih držav, ki so s tako objavo že obogatile zakladnico svojih dosežkov na področju zgodovinopisja. Sam po sebi pomeni rudimentarno delo na rokopisnih virih kot edinih, ki morejo nuditi nova spoznanja in védenja, hkrati pa omogoča in spodbuja nadaljnje raziskovalne študije zgodovine slovenske urbane preteklosti, ki je zaenkrat podhranjena, in njen prenos v pedagoško prakso na vseh stopnjah izobraževanja.


Tip
Projekt

Tip projekta
temeljni raziskovalni projekt

Ključne besede
pravo
kultura
gospodarstvo
družba
meščanstvo
tipologija mest
mesto
uprava
edicija virov
viri
srednji vek

Raziskovalna področja
Zgodovina srednjega veka H220
Novejša zgodovina (približno do leta 1800) H230