Osnovni podatki
Sodelavci:
, , , ,
 
Trajanje:
1. februar 2008–30. januar 2011
Šifra:
L6-0198 (B)
Opis

Načrtovana projektna raziskava temelji na dejstvu, da spadajo znanstvenokritične edicije pomembnih virov med bistvene naloge znanosti vsakega naroda kot neobhodno oporišče zgodovinskega znanstvenega raziskovanja njegove preteklosti. Projektna skupina bo pripravila slovenski segment k evropsko zasnovanemu projektu Mednarodne komisije za zgodovino mest (Commission internationale pour l'histoire des villes), ustanovljene na mednarodnem kongresu zgodovinskih znanosti 1955 v Rimu z namenom združiti raziskovalce zgodovine mest, olajšati njihove medsebojne stike in dolgoročno zagotoviti izid nekaterih temeljnih objav, med katere je kot bistvenega uvrstila tudi Elenchus fontium historiae urbanae, to je znanstvenokritične monografske objave izbranih, ključnih virov za zgodnja obdobja zgodovine srednjeveških mest po evropskih državah. Projekt želi umestiti Slovenijo ob bok tistih evropskih držav, ki so s tako objavo že obogatile zakladnico svojih dosežkov na področju zgodovinopisja. Sam po sebi pomeni rudimentarno delo na rokopisnih virih kot edinih, ki morejo nuditi nova spoznanja in védenja, hkrati pa omogoča in spodbuja nadaljnje raziskovalne študije zgodovine slovenske urbane preteklosti, ki je zaenkrat podhranjena, in njen prenos v pedagoško prakso na vseh stopnjah izobraževanja.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Raziskovalna področja

Zgodovina srednjega veka H220 • Novejša zgodovina (približno do leta 1800) H230 

Ključne besede

srednji vek • viri • edicija virov • mesto • tipologija mest • meščanstvo • družba • gospodarstvo • kultura • pravo • uprava