Osnovni podatki
Sodelavci:
, , , ,
dr. Vincenc Rajšp
,
 
Trajanje:
1. julij 1998–30. junij 2003
Šifra:
T6-0094 (B)
Opis

Priprava sintetičnih enciklopedičnih elaboratov o zgodovini prometa od antike do sodobnosti. Temelji na objavljenih tekstih, elaboratih in virih. Monografija bo osnova za nadaljne interdisciplinarne raziskave in bo tudi dopolnila vrzel v našem zelo pomanjkljivem vedenju o kvaliteti in kvantiteti prometa v naših krajih in o povezavah z Evropo. Govora bo tudi o gospodarskih in družbenih posledicah prometa. Bo dopolnilo našega znanja o gospodarskih razmerah in o razvoju slovenskega prostora.

Vodja projekta na ZRC

Raziskovalna področja

Zgodovina in umetnost H003 • Socialna in ekonomska zgodovina H270