Thesaurus memoriae

Obdobje: od 2002


Knjižna zbirka Thesaurus memoriae izhaja v treh podzbirkah: Dissertationes, Fontes in Opuscula. Podzbirka Dissertationes vsebuje izvirne znanstvene monografije o kulturni, gospodarski, politični in socialni zgodovini s poudarkom na slovenskih deželah in njihovi večplastni zgodovinski vpetosti v evropskem prostoru. Fontes je namenjena znanstvenim edicijam pisnih zgodovinskih virov vse od pozne antike do leta 1918 oz. do konca prve svetovne vojne. Gre tako za historiografske vire srednjega in novega veka kot so listine, urbarji in notarske knjige kot tudi za gradivo obdobij moderne dobe 19. in 20. stoletja, ki pomembno osvetljuje tako prelomne politične kot tudi gospodarske procese. V Opuscula so uvrščene znanstvene monografije, ki obravnavajo v kronološkem in prostorskem smislu nekoliko ožjo historiografsko problematiko.


Thesaurus memoriae – Dissertationes ( 2003– )
ISSN (tiskana izdaja): 1854-2948
ISSN (elektronska izdaja): 2738-5159

Publikacija
V službi njenega veličanstva
Politika in elite med Dunajem, Ljubljano in Trstom v zapisih Franca Henrika barona Raigersfelda (1697–1760)
Thesaurus memoriae Dissertationes 15

Leto: 2022
Avtor: Dušan Kos

Redna cena
36,00 €

Publikacija
Valvasor
Njegove korenine in potomstvo do danes
Thesaurus memoriae Dissertationes 13

Leto: 2016
Avtor: Boris Golec

Redna cena
38,00 €
Spletna cena
34,20 €

Publikacija
Zgodovina morale 2
Ljubezenske strasti, prevare, nasilje in njihovo kaznovanje na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo
Thesaurus memoriae Dissertationes 12

Leto: 2016
Avtor: Dušan Kos

Redna cena
49,00 €
Spletna cena
44,10 €

Publikacija
Valvasorji
Med vzponom, Slavo in zatonom
Thesaurus memoriae Dissertationes 11

Leto: 2015
Avtor: Boris Golec

Redna cena
42,00 €
Spletna cena
37,80 €

Publikacija
Zgodovina morale 1
Ljubezen in zakonska zveza na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo
Thesaurus memoriae Dissertationes 10

Leto: 2015
Avtor: Dušan Kos


Publikacija
Dežela – knez – stanovi
Oblikovanje kranjskih deželnih stanov in zborov do leta 1518
Thesaurus memoriae Dissertationes 7

Leto: 2009
Avtor: Andrej Nared


Publikacija
Čas kolere
Epidemije kolere na Kranjskem v 19. stoletju
Thesaurus memoriae Dissertationes 6

Leto: 2007
Avtorica: Katarina Keber

Redna cena
24,00 €
Spletna cena
21,60 €

Publikacija
Od mejne grofije do dežele
Ulrik III. Spanheim in Kranjska v 13. stoletju
Thesaurus memoriae Dissertationes 5

Leto: 2006
Avtor: Andrej Komac

Redna cena
27,90 €
Spletna cena
25,10 €

Publikacija
Auerspergi
Po sledeh mogočnega tura
Thesaurus memoriae Dissertationes 4

Leto: 2005
Avtor: Miha Preinfalk


Publikacija
Ilirik med Konstantinom Velikim in Teodozijem Velikim
Balkansko-podonavski prostor v poročilih Atanazija, Hilarija, Sokrata Sholastika, Sozomena, Teodoreta in Filostorgija
Thesaurus memoriae Dissertationes 3

Leto: 2004
Avtorica: Alenka Cedilnik

Redna cena
21,50 €
Spletna cena
19,40 €

Publikacija
Ratio facta est
Gospodarska struktura in poslovanje poznosrednjeveških gospostev na Slovenskem
Thesaurus memoriae Dissertationes 2

Leto: 2003
Avtor: Matjaž Bizjak

Redna cena
18,00 €
Spletna cena
16,20 €

Publikacija
Blesk zlate krone
Gospodje Svibenski – kratka zgodovina plemenitih nasilnikov
Thesaurus memoriae Dissertationes 1

Leto: 2003
Avtor: Dušan Kos

Redna cena
22,00 €
Spletna cena
19,80 €

Thesaurus memoriae – Fontes ( 2002– )
ISSN (tiskana izdaja): 2232-3422
ISSN (elektronska izdaja): 2712-3278

Publikacija
Piranske notarske knjige (Zvezek 7)
Fragmenti (1301–1320 /1321/)
Thesaurus memoriae Fontes 15

Leto: 2018
Uredila: Darja Mihelič

Redna cena
24,00 €
Spletna cena
21,60 €

Publikacija
Novejši urbarji za Slovenijo 2
Urbarji belopeškega gospostva
Thesaurus memoriae Fontes 14

Leto: 2018
Uredil: Janez Mlinar

Redna cena
24,00 €
Spletna cena
21,60 €

Publikacija
Piranske notarske knjige (Zvezek 6)
Fragmenti (1298–1317)
Thesaurus memoriae Fontes 13

Leto: 2016
Uredila: Darja Mihelič

Redna cena
24,00 €
Spletna cena
21,60 €

Publikacija
Avstrijski in jugoslovanski državni problem
Tri razprave Janka Brejca iz prelomnega obdobja narodne zgodovine
Thesaurus memoriae Fontes 10

Leto: 2012
Uredil: Andrej Rahten

Redna cena
18,00 €
Spletna cena
16,20 €

Publikacija
Stockholmska spomenica Henrika Tume
Izjava delegacije Jugoslovanske socialdemokratične stranke za razprave na mirovnem kongresu v Stockholmu
Thesaurus memoriae Fontes 9

Leto: 2011
Avtorja: Branko Marušič, Franc Rozman


Publikacija
Turjaška knjiga listin 2
Dokumenti 15. stoletja
Thesaurus memoriae Fontes 8

Leto: 2009
Avtorja: Matjaž Bizjak, Miha Preinfalk

Redna cena
35,00 €
Spletna cena
31,50 €

Publikacija
Turjaška knjiga listin 1
Listine zasebnih arhivov Kranjske grofovske in knežje linije Turjaških (Auerspergov)
Thesaurus memoriae Fontes 6

Leto: 2008
Avtorja: Matjaž Bizjak, Miha Preinfalk

Redna cena
31,00 €
Spletna cena
27,90 €

Thesaurus memoriae – Opuscula ( 2002– )
ISSN (tiskana izdaja): 2232-3430
ISSN (elektronska izdaja): 2738-5205

Publikacija
O zgodovini slovenske krščanske demokracije
Spominski zapisi dr. Jakoba Mohoriča (1888–1976)
Thesaurus memoriae Opuscula 8

Leto: 2019
Uredila: Gregor Antoličič, Andrej Rahten

Redna cena
23,00 €
Spletna cena
20,70 €

Publikacija
»Patriae ac humanitati!«
Zdravstvena organizacija v zaledju soške fronte
Thesaurus memoriae Opuscula 2

Leto: 2011
Avtorja: Katarina Keber, Miha Šimac

Redna cena
20,00 €
Spletna cena
18,00 €

Ključne besede
13.-14. st.
13. st.
14.-16. st.
15. st.
16.-19. st.
16. st.
17. st.
19.-20. st.
19. st.
4. st.
arhivsko gradivo
Auersperg (rodbina)
Avstrija
avstrijska vojska
Avstro-Ogrska
Bela Peč
biografije
bitka pri Kraljevem Gradcu 1866
Bled
bolnišnice
Brejc, Janko
briksenska škofija
Čop (rodbina)
deželni stanovi
diplomatika
dokumenti
duhovna oskrba
duhovniki
dvorec Podšentjur
ekonomska zgodovina
epidemije
epidemiologija
Evropa
Furlanija
Gall (rodbina)
genealogija
geslovniki
Gorenjska
Goriška
gospodarska struktura
gospodarska zgodovina
gospodarstvo
gospostva
habsburška monarhija
hrvaščina
hrvaški etnonim
hrvaški lingvonim
Ilirik
infekcijske bolezni
Janez Vajkard Valvasor
javno zdravstvo
Jugoslavija
Jugoslovanska socialdemokratska stranka
jugoslovansko zedinjenje
Karavanke
kariera
Karl
Kastl
Kastl, Karl
Kastl (rodbina)
kmetijska politika
kolera
Koroška (Avstrija)
Kranjska
Kras
kroatizacija
krščanska demokracija
kulturna zgodovina
leksikoni
listine
ljubezen
Ljubljana
ločitev
matične knjige
mednarodni odnosi
mesta
mirovne konference
Mohorič, Jakob
morala
narodnostno vprašanje
nasilje
nazori
notarske knjige
odnosi med spoloma
Piran
plemiške rodbine
plemstvo
Podkum
politična zgodovina
politične stranke
politični programi
poročila
poročne strategije
poroka
poslovanje
poslovne knjige
pozni srednji vek
pravna zgodovina
pridobivanje
protestanti
Prusija
prusko-avstrijska vojna
Radetzky von Radetz, Joseph
rimski imperij
rodoslovje
rodovniki
rudarski jezik
rudniki
saniteta
Slovenci
Slovenija
slovenski politiki
socialdemokracija
soška fronta
spolnost
spomini
srednji vek
Stockholm
svetovna vojna 1914-1918
Svibenski (rodbina)
trtna uš
Tuma, Henrik
upravna zgodovina
urbarji
Valvasor, Janez Vajkard
Valvasor (rodbina)
vinogradi
vinogradništvo
vinska trta
viri
vojaki
vojaška zgodovina
vojskovodje
vrednote
zakonodaja
zakonska zveza
zborniki
zdravstvena oskrba
zdravstvene razmere
zdravstvo
zemljiška gospostva
zemljiška posest
zgodnji novi vek
zgodovina
zgodovinopisje
zgodovinski pregledi
zgodovinski viri
železo
Žirovnica
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR